Aktualności 2020

40-lecie NSZZ „S” AGH

W dniu 26 października 2020 r., w Bibliotece Głównej AGH została otwarta wystawa, poświęcona 40-tu latom pracy na rzecz społeczności naszej uczelni, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” AGH. Wystawa ma charakter retrospektywny, prezentuje bogatą dokumentację faktograficzną.

100-lecie urodzin Jana Pawła II

W dniu 18 maja 2020 roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Papieża Polaka, Św. Jana Pawła II .W Polsce i poza nią wspominano Jego wielkie dzieła, niestrudzone pielgrzymowanie, nawoływanie do prawdy, miłości i poszanowania człowieka, jego wolności i niezależności. W encyklice Centesimus annus w 1991 roku, zawarł taką myśl: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Myśl Jana Pawła II stała się fundamentem na którym powstała „Solidarność”.
„Solidarność” Akademii Górniczo-Hutniczej z wdzięcznością złożyła kwiaty pod tablicami upamiętniającymi związki Jana Pawła II z naszą uczelnią, a także z „Solidarnością” , przy wejściu do hallu oraz przy auli budynku A – 0.
Z kolei w kolegiacie św. Anny, o godzinie 18:00, odprawiona została msza święta z okazji setnej rocznicy urodzin oraz dwudziestej rocznicy nadania godności DHC św. Jana Pawła II, w której uczestniczyły władze rektorskie z JM Rektorem prof. Tadeuszem Słomką wraz z przedstawicielami pracowników naszej Uczelni.
Pamiętajmy, że św. Jan Paweł II poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” AGH oraz figurę św. Barbary umieszczoną na budynku głównym w dniu 17 czerwca 1999r.

Zachęcamy do przeczytania artykułu na stronie KSN, do której zamieszczamy link: https://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/274/

Działania NSZZ „Solidarność” w sprawie Tarczy Antykryzysowej 3.0

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty dotyczące działań NSZZ „Solidarność” w kwestii Tarczy Antykryzysowej 3.0.

  • Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie antypracowniczych zapisów w projekcie ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Odnośnik do dokumentu
  • Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 22 kwietnia 2020 r. Odnośnik do dokumentu
  • Stanowisko nr 2/2020 Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność z dnia 27 kwietnia 2020 r. ws. antypracowniczych zapisów w tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 Odnośnik do dokumentu