Oddział Seniorów

Przewodniczący Zarządu Oddziału Seniorów: Andrzej Pietrzykowski