Uroczysta msza święta z okazji 38 rocznicy podpisania Porozumień sierpniowych

Z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w katedrze wawelskiej w Krakowie o godz. 17.30 została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i „Solidarności”. Msza była koncelebrowana przez Metropolitę Krakowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AGH wraz z Pocztem Sztandarowym
Więcej informacji wraz z fotorelacją można uzyskać na stronie internetowej http://www.solidarnosc.krakow.pl/

Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jest nam miło poinformować, iż nasi wieloletni Członkowie: Ksawery Bogacz (pośmiertnie) oraz Maria Sapor, zostali wyróżnieni tytułem; „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego”. Został on ustanowiony w dn. 28 marca 2015 roku Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” dla uczczenia osób, które oddały wybitne zasługi w rozwoju i w promowaniu ideałów „Solidarności”. Osoby wyróżnione otrzymują statuetkę przedstawiającą krzyże gdańskie, wykonane przez rzeźbiarza Michała Batkiewicza

Więcej informacji

Pragniemy również poinformować , iż Kol. Ksawery Bogacz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI Od września 2010 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskała wyjątkową prerogatywę, będącą jednocześnie zaszczytnym obowiązkiem, uprawniającą do występowania z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989 tego wyjątkowego odznaczenia państwowego – Krzyża Wolności i Solidarności. Zostało ono ustanowione przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.

Więcej informacji

 

Relacja z nadania tytułu i wręczenia statuetki „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego”

Wpis na stronie Zarządu Regionu Małopolskiej Solidarności

 

Skip to content