Często zadawane pytania

Na tej stronie zawarto często pojawiające się wątpliwości i pytania osób rozważających wstąpienie do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” AGH. Tutaj także staramy się udzielić na nie odpowiedzi. Jeśli pojawiają się inne pytania, zachęcamy do skontaktowania się i rozmowy z osobą odpowiedzialną za działalność „Solidarności” w danej Jednostce Administracyjnej AGH, np. z Przewodniczącym Komisji Wydziałowej na swoim Wydziale.

Wyjaśnienie: Związek Zawodowy ma większe możliwości negocjacji, jeśli zrzesza większą liczbę Członków, ponieważ reprezentuje on wtedy interesy większej liczby Pracowników. Jest to sytuacja podobna z głosowaniem w wyborach. Ktoś może powiedzieć: „jeśli nie pójdę głosować, to i tak nic to nie zmieni”. Jednak takie podejście stanie się groźne, gdy większość uprawnionych do głosowania pomyśli w ten sposób. Gdyby związek zawodowy nie zrzeszał żadnego pracownika, to przestałby istnieć w danym Zakładzie Pracy. Kto wówczas reprezentowałby szeroko pojęte interesy pracowników?

Większa liczba Członków zwiększa także możliwości udzielania pomocy (w tym materialnej) ze względu na większe wpływy ze składek. „Solidarność” pomaga bowiem zrzeszonym pracownikom w różnych okolicznościach i sytuacjach losowych, ale także osobom ubogim i bezrobotnym.

Wyjaśnienie: Gdyby pracownicy zapisywali się do związku zawodowego tylko w momencie wystąpienia problemu z zatrudnieniem, taki związek nie byłby reprezentowany odpowiednią liczbą członków, więc nie miałby możliwości prowadzenia negocjacji z pracodawcą. Mała liczba członków skutkowałaby także brakiem środków do prowadzenia działalności. Składki członków, którzy aktualnie mają dobry i przewidywalny status zatrudnienia pomagają prowadzić działalność związku dla ochrony tych pracowników, którzy aktualnie są w trudnej sytuacji – nie wiemy jednak, kiedy nadejdzie trudna sytuacja. Dlatego przynależność do związku zawodowego jest rodzajem społecznej polisy zapewniającej ochronę w razie wystąpienia sytuacji, która w danym momencie jest trudna do przewidzenia.

Wyjaśnienie: Przynależność do związku zawodowego nie jest związana z konkretnymi poglądami. Istotne jest to, aby członek związku postępował etycznie. Związek zawodowy jest organizacją broniącą praw pracowniczych, a nie organizacją polityczną. Związek zawodowy może współpracować z rządzącymi, realizując cel nadrzędny, jakim jest ochrona praw pracowniczych. NSZZ “S” jest dużą organizacją związkową o silnej pozycji i z wieloletnim doświadczeniem, co przyczynia się do jego dużej skuteczności w negocjacji dobrych warunków pracy.

Skip to content