Deklaracja wstąpienia

Aby dołączyć do NSZZ „Solidarność” AGH, należy wypełnić dwa dokumenty:

  1. Deklarację wstąpienia do NSZZ ‘Solidarność” AGH

  2. Oświadczenie dla Działu Kadrowo Płacowego potwierdzające zgodę na odprowadzanie z Twojej pensji składki członkowskiej

Oba dokumenty są dostępne do pobrania i wydrukowania na naszej stronie solidarnosc.agh.edu.pl lub można je także otrzymać wersji papierowej w sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ ”S” (łącznik A1-C1) w godz. od 9:00 do 14:00.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH lub na ręce przewodniczącego “S” swojej Jednostki Organizacyjnej.

Po złożeniu dokumentów, na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH następuje głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Członka. Od tego momentu będzie Ci pobierana składka członkowska.

Skip to content