Sztandar NSZZ „S” AGH

Sztandar NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Poświęcenie sztandaru

Podczas wizyty w Krakowie 17 czerwca 1999 roku Papieża Jan Paweł II miało miejsce historyczne spotkanie Jego Świątobliwości Ojca Świętego ze społecznością Akademii Górniczo-Hutniczej przed gmachem głównym Uczelni przy al. Mickiewicza 30. W trakcie spotkania Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił nowo ufundowany Sztandar „Solidarności” AGH oraz Figurę Świętej Barbary wieńczącą gmach główny Uczelni. W trakcie spotkanie Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” AGH zwrócił się do Ojca Świętego: „Komisja Zakładowa „Solidarności” Akademii Górniczo-Hutniczej, cała solidarna społeczność gorąco, serdecznie proszą o poświęcenie – błogosławieństwo dla naszego Sztandaru, dla całej naszej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej. Szczęść Boże Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II! Szczęść Boże Ojcu „Solidarności”! Szczęść Boże!”

Krótki opis historii

Zamysł ufundowania sztandaru powstał tuż po reaktywowaniu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w 1989r, ale doczekał się realizacji dopiero w roku 1999. Wykonania podjęła się Pani Bogumiła Kowalska z Bobowej w Pracowni „Rękodzieło artystyczne. Hafciarstwo. Sztandary i Godła” Koszt wykonania pokryto ze składek członków NSZZ „Solidarność” AGH.

Krótki opis symboliki sztandaru wraz ze sposobem wykonania

Symbolika sztandaru związana jest z nazwą naszego Związku „Solidarność” oraz nawiązuje do tradycji uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rewers

Rewers sztandaru o wymiarach 100cmx100cm jest w kolorach zielono-czarno-czerwonych, które są barwami uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej. Na tle podzielonym pasami o równej szerokości (od góry) – zielony, czarny, czerwony – wyhaftowana jest figura św. Barbary w pozycji siedzącej – patronki górników. Figura jest w kolorze złocisto-brunatnym. Nad jej głową jest napis „Św. Barbara”. Figurę okalają wyhaftowane napisy w kolorze białym, po obwodzie koła. Nad głową św. Barbary, na wewnętrznym obwodzie półkola, znajduje się napis „Solidarność”, a na zewnętrznym obwodzie: „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy”. Pod figurą na wewnętrznym obwodzie półkola znajduje się tradycyjne pozdrowienie górników – „Szczęść Boże”. a na zewnętrznym obwodzie nazwa uczelni: „Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica”.

Awers

Awers sztandaru jest w barwach biało-czerwonych. Tło jest białe, a wyhaftowane napisy czerwone. Na białym tle, po przekątnej znajduje się napis „Solidarność”. Nad tym napisem z lewej strony umieszczony skrót „NSZZ”. Natomiast pod napisem, z prawej strony umieszczony jest skrót nazwy uczelni „AGH”. W dolnym rogu, równoległe do słowa „SOLIDARNOŚĆ” znajduje się napis „Kraków”. Technika wykonania sztandaru to haft cieniowany i haft nakładany nićmi metalowymi.

Drzewiec

Drzewiec wykonany jest z drewna bukowego, składany, zakończony srebrnym orłem w koronie

Inne informacje, uwagi.

Sztandar NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” AGH jest obecny zarówno na uroczystościach związkowych organizowanych w Krakowie (np. z okazji powstania NSZZ „S”, wprowadzenia stanu wojennego, rocznicy rozbicia strajk pracowników AGH po wprowadzeniu stanu wojennego, itd.) jak i poza Krakowem (pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie, uroczystości z okazji 20-stej rocznicy śmierci ks. Popiełuszki,). Ponadto sztandar jest obecny na uroczystościach ogólnouczelnianych takich jak inauguracje roku akademickiego, uroczystości jubileuszowe, itp.

Autor opracowania: Maria Sapor

Skip to content