Dokumenty

Statut

Statut dostępny na stronie Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności” jest do pobrania tutaj.

Lokalna kopia Statutu NSZZ „Solidarność” na naszej stronie dostępna jest tutaj.

 

Dokumenty dotyczące świadczeń socjalnych

Wysokość dofinansowań do wypoczynku letniego i zimowego dla pracowników, emerytów, rencistów i uprawnionych członków ich rodzin. Obowiązuje od 1.03.2018 roku do 28.02.2019 roku: Tabela dofinansowań

 

Wysokość, oprocentowanie oraz zasady udzielania i spłaty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS AGH. Obowiązuje od 1.03.2018 roku do 28.02.2018 roku: Tabela dofinansowań

 

Regulaminy AGH

Regulamin Zakladowej Dzialalnosci Socjalnej AGH

 

Ustawy

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o Związkach Zawodowych 2015

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

 
 

 

 

Skip to content