Komisja Zakładowa

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH

Kadencja 2023 – 2028 

Przewodnicząca                  Ewa Niewiara                  WIMiC

 1. Grzyb Justyna                        Wydział Metali Nieżelaznych
 2. Grzegorzewska Katarzyna   Wydział Humanistyczny
 3. Hajdzińska Dorota               Miasteczko Studenckie
 4. Heilman Krzysztof                Cyfronet
 5. Hodurek Krystyna                Administracja Centralna
 6. Kalisz Dorota                        Wydział Odlewnictwa
 7. Karczewski Jerzy                  WGGiOŚ
 8. Malik Stanisław                    WIMiIP
 9. Młynarczykowska Anna      WILiGZ
 10. Oprzędkiewicz Iwona          WIMiR
 11. Ostrowski Jacek                    WIET
 12. Rulewicz Karol                     WFiIS
 13. Sapor Maria                          Oddział Seniorów
 14. Skoczeń Andrzej                   WFiIS
 15. Skowron Mikołaj                  WEAIiIB
 16. Ślósarczyk Michał                 Administracja Centralna
 17. Wagner Aleksandra             WGGiIŚ
 18. Wawszczak Jacek                 CRI
 19. Winid Bogumiła                   WWNiG
 20. Wojciechowski Jerzy            WIMiR
 21. Wojna-Dyląg Elżbieta           WWNiG
 22. Tomczyk Katarzyna             Biblioteka Główna
 23. Vogt Elżbieta                         WEiP
 24. Żywczak Antoni                    ACMIN
Skip to content