38 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

13 grudnia 2019 roku minęła kolejna rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.

Społeczność akademicka naszej Uczelni pod sztandarem „Solidarności” odważyła się zaprotestować przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, organizując strajk okupacyjny, który rozpoczął się 14 grudnia 1981r godz. 15.00. W nocy 16 grudnia 1981 roku strajk został spacyfikowany przez siły milicji oraz ZOMO.

NSZZ „Solidarność” AGH był organizacją uczelnianą, jedyną w Krakowie i jedną z trzech w kraju, które zorganizowały strajki okupacyjne w pierwszych dniach stanu wojennego.

Pod tablicą upamiętniającą owe wydarzenia, w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AGH złożone zostały kwiaty oraz zapalono znicze.

Autor: Stanisław Malik

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. Katedrze Wawelskiej została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego, pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Organizatorem uroczystości był małopolski Związek NSZZ Solidarność. W mszy świętej koncelebrowanej, uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych Małopolski wraz z pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele władz samorządowych, m.in., marszałek województwa Witold Kozłowski, wojewoda Piotr Ćwik oraz przewodniczący sejmiku prof. Jan Duda.

Arcybiskup Marek Jędraszewski, w swej homilii, odniósł się do tragicznych wydarzeń grudnia 1981 roku, pełnych upokorzenia i nienawiści do człowieka. Powiedział, że współczesne społeczeństwo też jest w pewnym sensie zniewolone, budując mury pogardy, obecnej w subkulturze hejtu, pomówień i cynizmu. Cytując słowa pieśni Jacka Kaczmarka „Mury”, wskazał na istnienie moralnego zniewolenia we współczesnym świecie. Dlatego też należy dołożyć starań, aby budować Polskę naprawdę wolną, taką, o której można będzie mówić „a murów nie ma, nie ma, nie ma”.

Uroczystości zakończyły się przemarszem uczestników mszy świętej pod Krzyż Katyński, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a następnie złożono kwiaty i wieńce oraz tradycyjnie ułożono krzyż ze zniczy.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Małopolski

 

I Forum Uczelni Polskich, 19-22 września 2019, Kraków

W miniony weekend w Krakowie odbyło się I Forum Uczelni Polskich będące nową formułą cyklicznych spotkań reprezentantów „Solidarności” środowisk akademickich z polskich uczelni, mające ponad 20-letnią tradycję. Obrady odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33A. W tym roku patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Sekcja Nauki, NSZZ „Solidarność”, a udział w Forum zgłosiło ponad 90 osób. Forum organizowane było przez KZ NSZZ „Solidarność” w AGH oraz KZ NSZZ „Solidarność” na UJ. Komitet Organizacyjny Forum tworzyli przedstawiciele AGH: Anna Młynarczykowska, Elżbieta Vogt, Karol Rulewicz oraz UJ: Marek Sawicki, Janusz Drebot, Jarosław Mikulski. Myślą przewodnią I Forum  Uczelni Polskich były słowa św. Jana Pawła II: „By dorastać do pełni człowieczeństwa”. Wśród prelegentów Forum byli: ks. prof. Andrzej Zwoliński oraz ks. prof. Władysław Zuziak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. Andrzej Bryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Michał Urbański z Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzy Jedliński z Akademii Górniczo-Hutniczej, koleżanka Aniela Białowolska-Tejchman oraz dr Dominik Szczukocki – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dotychczasowe spotkania przedstawicieli „Solidarności” środowiska akademickiego dotyczyły najczęściej bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni w Polsce, w tym reformie szkolnictwa wyższego – Konstytucja dla nauki 2.0. Na tegorocznym spotkaniu dyskutowano również na temat wzajemnej współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społecznym i gospodarczym w kontekście uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Dalsze informacje i fotorelacje można znaleźć w miesięczniku RM NSZZ „Solidarność” nr 8 z września 2019 i w social mediach KSN NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie z córką Pani Matyldy Król

Dnia 11 lipca 2019 odbyło się spotkanie Prezydium NSZZ „S” AGH z córką Pani Matyldy Król. Pani Matylda Król ofiarowała naszej Organizacji obraz mający dla nas szczególne znaczenie. Przedstawia on zamieszki pod Kościołem Arka Pana pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mistrzejowicach po Mszy św., za tych, którzy stracili życie za wolną Polskę i za tych, którzy nigdy nie stracili nadziei. Wyrażamy wdzięczność i dziękujemy za podarowanie obrazu. Obraz znajduje się w Sali posiedzeń Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność AGH” obok sztandaru naszej organizacji.

Obraz: Matylda Król, fotografia: Stanisław Malik

 

Zmarł Śp. Ireneusz Serwan

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 1 kwietnia 2019 r. w wieku 93 lat zmarł Śp. Ireneusz Serwan

Przewodniczący Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w grudniu 1981r. Wieloletni członek NSZZ „Solidarność” w AGH, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim składa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

 

Ważna informacja:

Małopolska „Solidarność” upomina się o podwyżki na uczelniach!

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Małopolskiej „Solidarności”.

 

Skip to content