38 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

13 grudnia 2019 roku minęła kolejna rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.

Społeczność akademicka naszej Uczelni pod sztandarem „Solidarności” odważyła się zaprotestować przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, organizując strajk okupacyjny, który rozpoczął się 14 grudnia 1981r godz. 15.00. W nocy 16 grudnia 1981 roku strajk został spacyfikowany przez siły milicji oraz ZOMO.

NSZZ „Solidarność” AGH był organizacją uczelnianą, jedyną w Krakowie i jedną z trzech w kraju, które zorganizowały strajki okupacyjne w pierwszych dniach stanu wojennego.

Pod tablicą upamiętniającą owe wydarzenia, w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AGH złożone zostały kwiaty oraz zapalono znicze.

 
 

 

 

38 rocznica ogłoszenia stanu wojennego
38 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

Autor: Stanisław Malik

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. Katedrze Wawelskiej została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego, pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Organizatorem uroczystości był małopolski Związek NSZZ Solidarność. W mszy świętej koncelebrowanej, uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych Małopolski wraz z pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele władz samorządowych, m.in., marszałek województwa Witold Kozłowski, wojewoda Piotr Ćwik oraz przewodniczący sejmiku prof. Jan Duda.

Arcybiskup Marek Jędraszewski, w swej homilii, odniósł się do tragicznych wydarzeń grudnia 1981 roku, pełnych upokorzenia i nienawiści do człowieka. Powiedział, że współczesne społeczeństwo też jest w pewnym sensie zniewolone, budując mury pogardy, obecnej w subkulturze hejtu, pomówień i cynizmu. Cytując słowa pieśni Jacka Kaczmarka „Mury”, wskazał na istnienie moralnego zniewolenia we współczesnym świecie. Dlatego też należy dołożyć starań, aby budować Polskę naprawdę wolną, taką, o której można będzie mówić „a murów nie ma, nie ma, nie ma”.

Uroczystości zakończyły się przemarszem uczestników mszy świętej pod Krzyż Katyński, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a następnie złożono kwiaty i wieńce oraz tradycyjnie ułożono krzyż ze zniczy.

 
 

 

 

Skip to content