Forum Uczelni Polskich, 19-22 września 2019, Kraków

W miniony weekend w Krakowie odbyło się I Forum Uczelni Polskich będące nową formułą cyklicznych spotkań reprezentantów „Solidarności” środowisk akademickich z polskich uczelni, mające ponad 20-letnią tradycję.

Obrady odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33A. W tym roku patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Sekcja Nauki, NSZZ „Solidarność”, a udział w Forum zgłosiło ponad 90 osób.

Forum organizowane było przez KZ NSZZ „Solidarność” w AGH oraz KZ NSZZ „Solidarność” na UJ.

Komitet Organizacyjny Forum tworzyli przedstawiciele AGH: Anna Młynarczykowska, Elżbieta Vogt, Karol Rulewicz oraz UJ: Marek Sawicki, Janusz Drebot, Jarosław Mikulski. Myślą przewodnią I Forum  Uczelni Polskich były słowa św. Jana Pawła II: „By dorastać do pełni człowieczeństwa”.

Wśród prelegentów Forum byli: ks. prof. Andrzej Zwoliński oraz ks. prof. Władysław Zuziak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. Andrzej Bryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Michał Urbański z Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzy Jedliński z Akademii Górniczo-Hutniczej, koleżanka Aniela Białowolska-Tejchman oraz dr Dominik Szczukocki – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim.

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli „Solidarności” środowiska akademickiego dotyczyły najczęściej bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni w Polsce, w tym reformie szkolnictwa wyższego – Konstytucja dla nauki 2.0.

Na tegorocznym spotkaniu dyskutowano również na temat wzajemnej współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społecznym i gospodarczym w kontekście uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Dalsze informacje i fotorelacje można znaleźć w miesięczniku RM NSZZ „Solidarność” nr 8 z września 2019 i w social mediach KSN NSZZ „Solidarność”.

Skip to content