NSZZ „Solidarność” AGH

NSZZ „Solidarność” AGH jest organizacją związkową, niezależną w swojej działalności od pracodawcy i od partii politycznych, istniejącą od 1980 roku i zrzeszającą przedstawicieli całej społeczności akademickiej, czyli profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. “Solidarność” jest dużą organizacją rozpoznawaną nie tylko w naszym kraju, ale także na całym świecie. Od roku 2006 jesteśmy również częścią Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation, ITUC). NSZZ “Solidarność” zrzesza ludzi takich jak Ty: zapracowanych, uśmiechniętych, takich, którzy chcą pomagać innym i nie chcą zostać sami w potrzebie.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” AGH istnieje i działa, aby:

  • Bronić Twoich praw pracowniczych i socjalnych – jeżeli jesteś naszym członkiem, to pracodawca nie może rozwiązać z Tobą umowy o pracę bez uzyskania naszej opinii lub wprost naszej zgody, Tworzymy regulamin działalności socjalnej w AGH, współdecydujemy o podziale środków z ZFŚS i nadzorujemy działalność socjalną w AGH;
  • Bronić Twojego prawa do godziwej płacy w jak najlepszych warunkach – w Twoim imieniu uzgadniamy z Rektorem regulaminy pracy, płacy, nagradzania i premiowania;
  • Zapewnić Ci bezpłatną pomoc prawną – radca prawny przyjmuje w każdy poniedziałek od 11:30 do 13:30 w siedzibie Komisji Zakładowej – łącznik A1-C1;
  • Wspomóc Cię finansowo w różnych sytuacjach życiowych – członkowie „Solidarności” otrzymują statutowe zasiłki: z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł; śmierci członka związku – 700 zł; śmierci członka rodziny – 400 zł;
  • Z „Solidarnością” możesz także skutecznie pomóc innym – pomagamy najuboższym i bezrobotnym, angażujemy się w akcje charytatywne i pomocowe

Składka członkowska dla pracownika wynosi zaledwie 1% uposażenia zasadniczego, a dla emeryta tylko 0,5% emerytury.

Jeśli będziesz wśród wielu, wielu stanie za Tobą. Sam nie stanowisz silnego partnera do negocjacji.

Poznaj i zadbaj o swoje prawa pracownicze!  Przyłącz się do Nas – z Tobą my również będziemy silniejsi!

Odnośnik do poprzedniej wersji strony: http://solidarnosc.agh.edu.pl/poprzednia/